Verslagen en adviezen

Vergaderschema 2019

De Algemene Bestuursvergadering start om 19.30 uur eindigt om 22.00 uur en wordt gehouden op het Zorgplein, tenzij anders vermeld.

Een actueel overzicht van de komende vergaderingen vindt u pdfhier.

Verslagen

Onderstaand de verslagen van de algemene bestuursvergaderingen van de Adviesraad.

Adviezen

Onderstaand treft u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen aan het College van B&W van de gemeente Soest aan.

Presentaties

Sinds 2017 worden aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten maandelijks in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te houden van een half uur voor aanvang van de vergadering van de Adviesraad. Iedere keer is er één partij die komt vertellen wat hij of zij aanbiedt, wat de raakvlakken met het Sociaal Domein zijn en waar ze knelpunten ervaren. De leden van de Adviesraad zijn daarna in de gelegenheid vragen te stellen en met de organisatie van gedachten te wisselen. Dit initiatief is genomen om de leden van de Adviesraad een beter beeld te geven van wat er allemaal wordt aangeboden in dit werkveld in Soest.
In de vergaderverslagen treft u een samenvatting van de presentatie aan. Onder nuttige websites vindt u een link naar de website van de organisatie. Onderstaand een overzicht van de organisaties die een presentatie hebben gehouden.

Copyright © 2018 Adviesraad Sociaal Domein Soest. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Joomlapartner - Joomla! Professionals