Vacatures

Spil gezocht!

Algemeen

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Participatiewet. De hulpverlening c.q. ondersteuning die onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, omvat o.a. hulp en daadwerkelijke ondersteuning om zolang mogelijk de regie te behouden, zelfredzaamheid te bevorderen, zinvolle invulling aan het leven te geven uitgaande van de mogelijkheden van de hulpvrager, hulp bij problemen als opvoeding, onderwijs, leren- en werken.
Een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen die gezamenlijk het sociaal domein vormen en waarover de adviesraad aan het college van B&W van de gemeente Soest vanuit het perspectief van de burger/inwoner adviseert. Bij de Adviesraad Sociaal Domein Soest is een vacature voor secretaris.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Soest (ASD) is een adviesraad voor het College van Burgemeester en wethouders binnen de gemeente Soest. De raad bestaat uit circa tien vrijwilligers die vanuit het gezichtspunt van de hulpvrager, namens de inwoners van de gemeente, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het gemeentelijk beleid voor en uitvoeringaspecten van het Sociaal Domein.
Adviezen van de raad worden vanuit de invalshoeken van de drie wetten, in samenhang opgesteld en door de gemeente betrokken bij het vaststellen van het uiteindelijke beleid.

Wie zoeken we?

Wij zijn opzoek naar een nieuw lid die zich bij onderwerpen binnen het sociaal betrokken voelt en die de functie van secretaris op zich wil nemen. Als secretaris vervul je een spilfunctie binnen de adviesraad. Je bent bij veel onderwerpen betrokken, bereidt adviezen en vergaderingen voor, maakt verslagen en verzorgt de correspondentie. Veel van die werkzaamheden doe je samen met of zet je uit bij anderen. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding . Door de vele onderwerpen is met name de beginperiode tijdsintensief. Daarna komt - naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen - de tijdsbesteding gemiddeld op circa 8 uur per week uit.

Informatie en contact

Meer informatie over de adviesraad kunt u vinden op www.sociaaldomeinsoest.nl. Algemene informatie is te vinden op de site van de gemeente Soest (www.soest.nl/zorg-werk-en-inkomen/), de site Zorgzaam Soest (www.zorgzaamsoest.nl) en de site van de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein (www.koepeladviesradensociaaldomein.nl).
Voor meer informatie kunt u ook met ons contact opnemen via tel. 06 108 880 40, dhr. Don van Elst (voorzitter), tel. 06 338 577 52, dhr. Harry van der Aalst (secretaris) Adviesraad Sociaal Domein Soest, of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Heeft u affiniteit met onderwerpen binnen het Sociaal Domein en wilt u de spil binnen de adviesraad zijn, maak dan uw belangstelling bekend met een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , t.a.v. Harry v.d. Aalst, secretaris.

Copyright © 2018 Adviesraad Sociaal Domein Soest. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Joomlapartner - Joomla! Professionals