Welkom bij de Adviesraad Sociaal Domein Soest

De Adviesraad Sociaal Domein Soest geeft namens de inwoners van Soest en Soesterberg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W van de gemeente.

De adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het sociaal domein is gebaseerd op drie wetten te weten:

De uitvoering van deze wetten is bij de gemeente belegd.

Informatie

Heeft u vragen over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet, dan kunt u daarvoor terecht bij het informatiepunt Zorg van de gemeente Soest via tel. 035-60 934 11.

Voor informatie over de drie wetten, regelingen in de gemeente Soest of plaatselijke zorgaanbieders en hulpverleners, kunt u naar de websites van de VNG, de Gemeente Soest, Zorgzaamsoest of naar Cliëntenraad Sociale Zekerheid (CSZ) en Nuttige Sites, gaan.
Voor een overzicht van de aard van de zorg en de ondersteuning die in de gemeente Soest wordt verleend door instellingen, organisaties en overige aanbieders, verwijzen wij u graag naar de Sociale kaart van Soest.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maken we u er op attent dat met bezoek aan onze website, door de Adviesraad algemene gegevens kunnen worden verzameld, echter zonder dat u als bezoeker wordt of kan worden geïdentificeerd.
De te verzamelen gegevens omvatten o.a. uw IP-adres. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Voor alle duidelijkheid: het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van u als bezoeker, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Copyright © 2018 Adviesraad Sociaal Domein Soest. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Joomlapartner - Joomla! Professionals