Adviesraad

Sociaal Domein Soest

06-10888040

Welkom bij de Adviesraad Sociaal Domein Soest

De Adviesraad Sociaal Domein geeft advies aan de gemeente Soest namens inwoners van Soest en Soesterberg en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 veel sociale taken overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Soest. Deze sociale taken noemen we het sociaal domein. Het sociaal domein richt zich op:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Jeugdwet en
  • de Participatiewet.

Het doel van deze drie wetten is dat alle inwoners aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. Als Adviesraad Sociaal Domein willen wij hier graag aan bijdragen. Dit doen wij door de gemeente te adviseren over beleid en uitvoering op basis van de signalen uit de samenleving. Hierbij maken we gebruik van ons eigen netwerk van inwoners, cliënt- en maatschappelijke organisaties.

Maar we horen ook graag uw reactie! Uw reacties kunt u op deze site doorgeven via de contactpagina.

Vergadering bijwonen?

Ook dat kan! De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.
Kijk voor de actuele vergaderdata pdfin dit document.

Nieuwe WMO 2015

Voor alle vragen over de nieuwe WMO:
Informatiepunt Zorg van de gemeente Soest: 035-6093411

Cliëntenraad sociale zekerheid Soest

sociale kaart soest